o continente
ligar o motor
o secretário
o detergente líquido
a salva
Janeiro
adiar
um metro
el perno
a diferença
the continent
to start the engine
the secretary (male)
the dishwashing liquid
the sage
January
to postpone
one metre
the bolt
the difference


İpucuSağ sütundaki kutucukları orta sütuna sürükleyip bırakınız. Doğru cevaplarınız yeşil, yanlış cevaplarınız kırmızı olacaktır.
TebriklerQuizi başarıyla tamamladınız..