nous avons tout notre temps
multiplier par dix
le feu rouge
il fait froid
attention !
le chirurgien
la pêche
le soleil brille
le lecteur CD
avoir une heure de retard
we have plenty of time
to multiply by ten
the traffic light
it is cold
look out!
the surgeon
the peach
the sun shines
the CD player
to be an hour late


İpucuSağ sütundaki kutucukları orta sütuna sürükleyip bırakınız. Doğru cevaplarınız yeşil, yanlış cevaplarınız kırmızı olacaktır.
TebriklerQuizi başarıyla tamamladınız..