le pays en voie de développement
l'histoire
sans travail
très
la veine
l'écrou
la grande surface
prendre le bus
se couper les ongles
éteindre la radio
the developing country
the story
unemployed
very
the vein
the nut (that fits on a bolt)
the department store
to take the bus
to cut one's fingernails
to turn the radio off


İpucuSağ sütundaki kutucukları orta sütuna sürükleyip bırakınız. Doğru cevaplarınız yeşil, yanlış cevaplarınız kırmızı olacaktır.
TebriklerQuizi başarıyla tamamladınız..