der Nacken
die Couch
das Radio ausstellen
aus Versehen
der Chirurg
schrauben
es ist zu spät
um zu arbeiten
das Personal
der Ehemann
the neck
the couch
to turn the radio off
by accident
the surgeon
to screw
it's too late
to work
the staff
the husband


İpucuSağ sütundaki kutucukları orta sütuna sürükleyip bırakınız. Doğru cevaplarınız yeşil, yanlış cevaplarınız kırmızı olacaktır.
TebriklerQuizi başarıyla tamamladınız..